دانلود فریمور جدید دستگاه های XM با لینک مستقیم

در این صفحه می توانید فریمور جدید دستگاهای XM را برای DVR / NVR را دانلود کنید. ابتدا سیستم عامل مناسب DVR / NVR خود را پیدا کنید ، زیرا برای این منظور باید نسخه سیستم را بدانید.وارد منوی اصلی _ اطلاعات و در نهایت نسخه را انتخاب کنید و در آنجا نسخه سیستم را در خط [System] مشاهده می کنیم .

به عنوان مثال ، نسخه سیستم: V4.02.R11.00031095.12001 در این مجموعه ، ما به خط 00031095 توجه می کنیم،در اینجا رمزگذاری شده است (سه حرف اول ، 000 – به معنای عمومی) و نسخه پلت فرم (سه حرف آخر – در مثال 095 ما) است . از سه رقم آخر برای یافتن نسخه پلت فرم در جدول زیر و دانلود فایل بروزسانی خود استفاده کنید.

در مثال ما ، 095 ردیف جدول 00000095 (00000118) NBD6804T-F (قدیمی) NBD7804T-F (جدید) است. این بدان معناست که این دستگاه بعداً با همان پردازنده منتشر شد ، اما با ADC های مختلف ، شماره جدید 118 به آن اختصاص یافت. سیستم عامل از 118 به 095 (برعکس نه) ، به ترتیب ، یک سیستم عامل جدیدتر از خط 00000118 (NBD7804T-F) در لینک است

DVR/NVR System Version
ورژن دستگاه

کدام نسخه را دانلود کنم ؟ تفاوت نسخه ها در چیست ؟

آشنایی با انواع نسخه ها

General  نسخه اصلی شرکت منو معمولی : این منو به صورت عمومی بروی تمام دستگاه های این شرکت است
HZXM (Win10 style) نسخه اصلی شرکت منو ویندوزی: این منو که در اصل منوی جدید این شرکت هست و ظاهری مشابه به ویندوز 10 دارد
Jufeng نسخه شرکت نماینده منو آبی : این منو ظاهری متفاوت دارد و توسط نماینده این شرکت یعنی Jufeng شخصی سازی شده است
JFTech (Silver) نسخه شرکت نماینده منو نقره ای: این منو ظاهری متفاوت دارد و توسط نماینده این شرکت یعنی JF Tech شخصی سازی شده است 

در پاسخ به اینکه کدام نسخه را باید استفاده کنید می توان گفت که شما باید از نسخه با ظاهر فعلی دستگاه تون استفاده کنید و عواقب استفاده از نسخه اشتباه به عهده خودتان می باشد .

نسخه سیستم عامل شماره شاسی مدل DVR – NVRلینک دانلود مستقیم
00000212NBD8904T-GS-XPOENBD8904T-GS-XPOE
General 
Win10 style
00000211NBD8908T-PL-XPOENBD8908T-PL-XPOE
General 
Win10 style
0000020ZNBD8032H-ULNBD8032H-UL
General 
Win10 style
Jufeng
0000020YAHB8004R-GS-4PWSAHB8004R-GS-4PWS
General 
Win10 style
0000020XAHB8032F4-LME
AHB8032F8-LME
AHB8032F-LME
General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020WAHB8016F-GLAHB8004R-GS-4PWS
General 
Win10 style
0000020VAHB8008R-LMEAHB8032F4-LME
AHB8032F8-LME

General 
Win10 style
0000020TNBD8004R-PENBD8004R-PE
Jufeng
0000020SAHB8004R-MH
AHB8008R-LM
AHB8004R-MH
General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020RAHB8004R-GSAHB8004R-GSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020QAHB8016T-LMEAHB8016T-LMEGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020PAHB8032F-LMAHB8032F-LMGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020NNBD8004R-FWSNBD8004R-FWSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020KNBD7904T-PL-XPOENBD7904T-PL-XPOEGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020INBD8008T-QVNBD8008T-QVGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020HAHB8008R-MH
AHB8016T-LM
AHB8008R-MHGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020GAHB8016T-MHAHB8016T-MHGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020FNBD8008R-PWSNBD8008R-PWSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020ENBD8004R-YL-EPNBD8004R-YL-EPGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020DAHB8004T-GL
AHB8008R-GS
AHB8004T-GLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020BAHB8008T-GLAHB8008T-GLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000020ANBD8004R-PLNBD8004R-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000209NBD8004R-PL-EPNBD8004R-PL-EPGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000208NBD8008R-PL-EPNBD8008R-PL-EPGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000206NBD8008R-YL-EPNBD8008R-YL-EPGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000203NBD8004R-PLNBD8008R-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000202NBD8016R-PL-V2NBD8008R-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000201NBD7004R-PWSNBD7004R-PWSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000200NBD7004R-FWSNBD7004R-FWSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000198AHB7016T-GS-V3-720PAHB7016T-GS-V3-720PGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000197NBD8025R-PLNBD8008R-UGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000196AHB7016T-LME-V3AHB7016T-LME-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000195AHB7008T-LME-V3AHB7008T-LME-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000194AHB7004T-LME-V3AHB7004T-LME-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000192NBD7008T-PL-V2NBD7008T-PL-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000191AHB7804R-LM-V3AHB7804R-LM-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000189NBD8032H-QENBD8032H-QEGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000188NBD8016T-QNBD8016T-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000187XM-JPN1-RWXM-JPN1-RWGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000186XM-JPN1-WXM-JPN1-WGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000185NBD8916F-QNBD8916F-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000183NBD8004T-QWNBD8004T-QWGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000182AHB7032F2-GS-V3
AHB7032F4-GS-V3
AHB7032F8-GS-V3
AHB7032F-GS-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000181AHB70016T-MH-V2-720PAHB70016T-MH-V2-720PGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000180AHB7016F-GS-V3AHB7016F-GS-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000179NBD8032H-PNBD8016H-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000178NBD7004T-PWNBD7004T-PWGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000177AHB7808T-MS-V2AHB7808T-MS-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000176AHB7804T-MS-V2AHB7804T-MS-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000175AHB7016F2-GL-V4
AHB7016F4-GL-V4
AHB7016F8-GL-V4
AHB7008F2-G-V4
AHB7008F4-G-V4
AHB7008F8-G-V4
AHB7016F-GL-V4General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000172AHB7016T-GS-V3
AHB7016T4-GS-V3
AHB7008T-GL-V4
AHB7016T-GS-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000171AHB7004T-GS-V3
AHB7004T-GS-V3
General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000170AHB7008T-GS-V3
AHB7004T-GL-V4
AHB7008T-GS-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000169AHB7804R-MS-V2
AHB7804R-MS-V3
AHB7804R-MS-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000168NBD7804R-PWNBD7804R-PWGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000164NBD7816R-F-V2NBD7816R-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000163NBD7016T-F-V2NBD7016T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000162NBD8128H-QNBD8128H-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000161NBD8064H-PNBD8064H-PGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000160MVB7004L-LMMBD6304TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000159NBD8016H-QTNBD8016H-QTGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000158NBD7004T-FWNBD7804R-FWGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000157NBD7804R-FWNBD7804R-FWGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000156AHB7808R-MS-V2
AHB7808R-MS-V3
AHB7032F-LM-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000155AHB7032F2-LM-V3
AHB7032F4-LM-V2
AHB7032F4-LM-V3
AHB7032F8-LM-V2
AHB7032F-LM-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000153NBD8908T-QNBD8908T-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000152NBD8904T-QNBD8008T-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000151AHB7808R-MH-V2
AHB7808R-MH-V3
AHB7808R-MH-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
0000014A
AHB7804R-MH-V5
AHB7804R-MH-V3General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000149AHB7808R-LM-V2
AHB7808R-LM-V3
AHB7804R-MH-V2
AHB7804R-MH-V3
AHB7804R-MH-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000148AHB7008T-LM-V1AHB7008T-MH-V1General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000146AHB7004T-G-V4
AHB7008T-H-V2
AHB7008T4-H-V2
AHB7016T-MH-V2
AHB7016T-MH-V3
AHB7016T4-MH-V2
AHB70016T-MH-V2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000144AHB7808R-MSAHB7808R-MSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000143NBD8016H-QNBD8016H-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000142AHB7004T-MH-V2
AHB7004T-MH-V3
AHB7008T-LM-V2
AHB7008T-LM-V3
AHB7004T-MHV2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000141NBD8008T-QNBD8008T-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000140AHB7004T-H-V2
AHB7008T-MH-V2
AHB7008T-MH-V3
AHB7016T-LM-V2
AHB7016T-LM-V3
AHB7008T-MHV2General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000136NBD8032H-QNBD8032H-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000135AHB7032F-LMAHB7032F-LMGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000133AHB7804R-MSAHB7804R-MSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000132DBD7004E-PMBD6304TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000131AHB7804R-LMS
AHB7804R-LMS-V3
NBD6804T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000130NBD8004T-QTNBD8004T-PTGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000129NBD7904T-PNBD7908T-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000128NBD7904T-PLNBD7904T-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000127NBD7904T-QNBD7904T-QGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000126AHB7808R-LM
AHB7804R-M
AHB7808R-LMGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000125NBD7908T-QNBD7908T-PGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000124NBD7804R-FNBD6804T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000123AHB7804R-EL (1G)
AHB7804T-ELS
NBD6804T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000122NBD7904R-FSNBD7904R-FSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000121NBD7008T-P
NBD7004T-P
MBD6304TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000119NBD7804T-PL
NBD7808T-PL
NBD7808R-PL
NBD6808T-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000118NBD7804R-F
NBD7804T-F
NBD6804T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000117MBD6004Q-E
MBD6004Q-H
MBD6008Q-EL
MBD6304T-H
MBD6304T-EL
MBD6308T-EL
AHB7004T-LM
AHB7004T-EL
AHB7008T-EL
AHB7004T-LM-V3
MBD6304TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000116MBD6516H-H
MBD6016T-H
MBD6616H-H
MBD6516V-H
MBD6509E-PH
MBD6509H-PH
AHB6008T-F
AHB7008T-M
AHB7008T-MH
AHB7016T-LM
AHB7008H4-M
AHB7008H8-M
AHB7016H4-LM
AHB7016H8-LM
MBD6016E-EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000115MBD6516T-EL
MBD6508H-H
MBD6608H-H
MBD6508V-H
MBD6516H-EL
MBD6616H-EL
MBD6505E-PH
MBD6505H-PH
MBD6605H-PH
MBD6509E-PEL
MBD6509H-PEL
MBD6609H-PEL
AHB7008T-LM
AHB7816T-EL
MBD6508EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000114AHB7804T-EL
AHB7808T-EL
AHB7804T-LM
AHB7804R-EL
AHB7808R-EL
AHB7804R-LM
NBD6808T-PLGeneral 
Win10 style
00000113NBD7816R-FNBD7816T-FSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000111AHB7008F2-H
AHB7008F4-H
AHB7008F8-H
AHB7016F2-M
AHB7016F4-M
AHB7016F8-M
AHB7016F-MGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000110MBD6804T-EH
MBD6808T-EH
MBD6804Q-EH
MBD6808Q-EH
MBD6804T-EHGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000109NBD7816T-FNBD7816T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000108MBD6004T_FLMBD6004T_FLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000107
NBD7024H-P
NBD7024T-P
NBD7124H-P
NBD7024H-PGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000105NBD6904Q-FSNBD6904Q-FSGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000104NBD6908T-PLNBD6908T-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000103MBD6004G-PL_25930_8SDIMBD6004G-PL_25930_8SDIGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000102MBD6004G-PL_25930MBD6004G-PL_25930General 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000101MVB6004L-ESMBD6704TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000100NKB6009DNKB6009DGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000099
(00000119)
NBD6808T-PL (старая)
NBD7808T-PL (новая)
NBD6808T-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000098NBD6904T-FNBD6904T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000097MVB6004D-EMBD6304TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000095
(00000118)
NBD6804T-F(старая)
NBD7804T-F(новая)
NBD6804T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000094MBD6804T-ELMBD6804T-ELGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000093MBD6004Q-HMBD6004Q-HGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000092MBD6004S-SMBD6004S-SGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000090MBD6704T-EMBD6704T-EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000089NBD6516H-GMBD6016E-EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000088NBD6516T-FMBD6508EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000087MBD6516T-BMBD6504EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000085NBD6704T-FNBD6704T-FGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000084MBD6716TMBD6716TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000083
(00000121)
NBD6308T-PL (старая)
NBD7008T-PL (новая)
MBD6304TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000082MBD6704TMBD6704TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000081
(00000117)
MBD6304T
AHB7004T-EL
MBD6304TGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000079MBD5204S-SMBD5204S-SGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000077MBD5508T-BSkipCheckGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000076NBD6516H-PL
AHB7808T-LM
NBD6516H-PLGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000075NBD6508H-PLMBD6504EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000073MBD6004G-PLMBD6016E-EGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000072NBD6516H-PNBD6516H-PGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000071MBD6816T-BMBD6816T-BGeneral 
Win10 style
Jufeng
JFTech
00000070MBD6024E-BMBD6024E-BGeneral 
Win10 style
Jufeng
00000069MBD6032E-BMBD6032E-BGeneral 
Jufeng
00000068MBD6024H-SMBD6024HGeneral 
Jufeng
00000066DVB6504E-PMBD6504EGeneral 
Win10 style
Jufeng
00000064EVB6504M-PHMBD6504EGeneral
00000062MBD6504EMBD6504EGeneral 
Jufeng
00000061
(00000115)
MBD6508E
AHB7008T-LM
MBD6508EGeneral
00000058NBD5504T-FE (NVR)BLOCK5008General 
00000053
(00000116)
MBD6016E-E
AHB7016T-LM
MBD6016E-EGeneral
Jufeng
00000045MVB5504E-EHVR5506E-SGeneral 
00000035MBD5504T-BMBD5504T-BGeneral 
00000026BLK5016T-SBLK5016T-SGeneral 
00000003BLK5016B-SBLK5016B-SGeneral
00000002BLK5008LBLK5008LGeneral 
00000001BLK5008A-SBLOCK5008General

مطالعه بیشتر