درباره ما

مدیریت سایت

سالها پیش وقتی از شغل عوض کردن خسته شده بودم به دنبال شغی بودم که به آن علاقه داشته باشم ، حرفه ای که به الکترونیک و رایانه مرتبط باشد ، بر حسب اتفاق و از روی نیاز وارد عرصه دوربین مداربسته شدم . آن زمان که داشتن دوربین آن هم آنالوگ نشانه مایه داری بود کارم را بدون هیچ آگاهی و معلومات شروع کردم ، سوالهای بی جواب مشکلات زیاد و نبودن مرجعی درست برای راهنمایی باعث شد تا تلاش بیشتری برای موفقیت و رسیدن به هدف خود کنم . شاید اگر در ابتدا منبعی کامل برای آموزش دوربین مداربسته بود حالا خیلی پیشرفت بیشتری داشتم ، باشد که اطلاعات و آموزش های این سایت مورد استفاده و مفید برای همکارن قرار بگیرد