سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

دانلود رایگان آپدیت DVR XM

دانلود رایگان آپدیت DVR XM
77 / 100

دانلود رایگان آپدیت DVR XM

در این صفحه شما می توانید فایل آپدیت مخصوص DVR و NVR شرکت xiongmaitech را دانلود کنید . این دستگاه ها که در بازار به دستگاه های نونیم معروف هستند و با توجه به اینکه این شرکت فقط تولید کننده برد های اصلی دستگاه و دوربین است و تولید دستگاه و دوربین کامل ندارد همه وارد کننده گانی که از این شرکت برد تهیه می کنند آن را با برند خود وارد بازار می کنند.

چگونه نسخه سیستم خود را شناسایی کنیم

برای شروع ابتدا شما باید نسخه ی صحیح سیستم عامل برای DVR / NVR خود را  پیدا کردکنید .برای این کار وارد منوی اصلی دستگاه شوید و سپس گزینه اطلاعات را زده و گزینه نسخه را انتخاب کنید و در آنجا نسخه سیستم را در خط [System] می بینیم. به عنوان مثال، نسخه سیستم : V4.02.R11.00031095.12001 در این نوشته قبل از نقطه چهارم سه عدد یا حرف مهم است ، در اینجا شرکت از رمزگذاری برای نسخه استفاده کرده است به این شکل که (سه کاراکتر اول، ۰۰۰ – به معنی عمومی) و نسخه پلت فرم (سه کاراکتر آخر – در مثال ما ۰۹۵). با توجه به سه رقم گذشته، نسخه پلت فرم را در جدول زیر پیدا کنید و فایل بروزرسانی دستگاه خود را دانلود کنید.
نسخه سیستم DVR XM
نسخه سیستم DVR XM

شماره مادربورد و شاسی چه اهمیتی دارد ؟

در مثال ما، عدد ۰۹۵ ردیف جدول ۰۰۰۰۰۰۹۵ مدل برد (۰۰۰۰۰۱۱۸) NBD6804T-F(قدیمی) NBD7804T-F(جدید) است. این بدان معنی است که این دستگاه بعداً بر روی همان پردازنده منتشر شد، اما با آی سی تصویرهای مختلف، نسخه ۱۱۸ جدید به آن اختصاص داده شد. سیستم عامل از ۱۱۸ متناسب با ۰۹۵ (اما نه برعکس) ، به ترتیب ، سیستم عامل جدید تر خواهد شد در لینک از خط ۰۰۰۰۰۱۱۸ (NBD7804T – F).
نسخه سیستم
مادربورد
شماره شاسی
لینک دانلود
00000001
BLK5008A-S
BLOCK5008
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000002
BLK5008L
BLK5008L
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000003
BLK5016B-S
BLK5016B-S
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000026
BLK5016T-S
BLK5016T-S
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000035
MBD5504T-B
MBD5504T-B
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000045
MVB5504E-E
HVR5506E-S
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000053 (00000116)
MBD6016E-E (OLD) AHB7016T-LM (NEW)
MBD6016E-E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000058
NBD5504T-FE (NVR)
BLOCK5008
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000061 (00000115)
MBD6508E (old) AHB7008T-LM (new)
MBD6508E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000062
MBD6504E
MBD6504E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000064
EVB6504M-PH
MBD6504E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000066
DVB6504E-P
MBD6504E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000068
MBD6024H-S
MBD6024H
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000069
MBD6032E-B
MBD6032E-B
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000070
MBD6024E-B
MBD6024E-B
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000071
MBD6816T-B
MBD6816T-B
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000072
NBD6516H-P
NBD6516H-P
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000073
MBD6004G-PL
MBD6016E-E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000075
NBD6508H-PL
MBD6504E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000076
NBD6516H-PL AHB7808T-LM
NBD6516H-PL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000077
MBD5508T-B
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000079
9 MBD5204S-S
MBD5204S-S
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000081 (00000117)
MBD6304T (old) AHB7004T-EL (new)
MBD6304T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000082
MBD6704T
MBD6704T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000083 (00000121)
NBD6308T-PL (old) NBD7008T-PL (new)
MBD6304T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000084
MBD6716T
MBD6716T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000085
NBD6704T-F
NBD6704T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000087
MBD6516T-B
MBD6504E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000088
NBD6516T-F
MBD6508E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000089
NBD6516H-G
MBD6016E-E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000090
MBD6704T-E
MBD6704T-E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000092
MBD6004S-S
MBD6004S-S
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000093
MBD6004Q-H
MBD6004Q-H
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000094
MBD6804T-EL
MBD6804T-EL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000095 (00000118)
NBD6804T-F(old) NBD7804T-F(new)
NBD6804T-F
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000097
MVB6004D-E
MBD6304T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000098
NBD6904T-F
NBD6904T-F
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000099 (00000119)
NBD6808T-PL (قدیمی) NBD7808T-PL (جدید)
NBD6808T-PL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000100
NKB6009D
NKB6009D
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000101
MVB6004L-ES
MBD6704T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000102
MBD6004G-PL_25930
MBD6004G-PL_25930
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000103
MBD6004G-PL_25930_8SDI
MBD6004G-PL_25930_8SDI
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000104
NBD6908T-PL
NBD6908T-PL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000105
NBD6904Q-FS
NBD6904Q-FS
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000107
NBD7024H-P NBD7024T-P NBD7124H-P
NBD7024H-P
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000108
MBD6004T_FL
MBD6004T_FL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000109
NBD7816T-F
NBD7816T-F
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000110
MBD6804T-EH MBD6808T-EH MBD6804Q-EH MBD6808Q-EH
MBD6804T-EH
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000111
AHB7008F2-H AHB7008F4-H AHB7008F8-H AHB7016F2-M AHB7016F4-M AHB7016F8-M
AHB7016F-M
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000113
NBD7816R-F
NBD7816T-FS
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000114
AHB7804T-EL AHB7808T-EL AHB7804T-LM AHB7804R-EL AHB7808R-EL AHB7804R-LM
NBD6808T-PL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000115
MBD6516T-EL MBD6508H-H MBD6608H-H MBD6508V-H MBD6516H-EL MBD6616H-EL MBD6505E-PH MBD6505H-PH MBD6605H-PH MBD6509E-PEL MBD6509H-PEL MBD6609H-PEL AHB7008T-LM AHB7816T-EL
MBD6508E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000116
MBD6516H-H MBD6016T-H MBD6616H-H MBD6516V-H MBD6509E-PH MBD6509H-PH AHB6008T-F AHB7008T-M AHB7008T-MH AHB7016T-LM AHB7008H4-M AHB7008H8-M AHB7016H4-LM AHB7016H8-LM
MBD6016E-E
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000117
MBD6004Q-E MBD6004Q-H MBD6008Q-EL MBD6304T-H MBD6304T-EL MBD6308T-EL AHB7004T-LM AHB7004T-EL AHB7008T-EL AHB7004T-LM-V3
MBD6304T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000118
NBD7804R-F NBD7804T-F
NBD6804T-F
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000119
NBD7804T-PL NBD7808T-PL NBD7808R-PL
NBD6808T-PL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000121
NBD7008T-P NBD7004T-P
MBD6304T
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000122
NBD7904R-FS
NBD7904R-FS
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000123
AHB7804R-EL (1G) AHB7804T-ELS
NBD6804T-F
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000124
NBD7804R-F
NBD7804R-F
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000125
NBD7908T-Q
NBD7908T-P
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000126
AHB7808R-LM AHB7804R-M
AHB7808R-LM
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000127
NBD7904T-Q
NBD7904T-Q
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000128
NBD7904T-PL
NBD7904T-PL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000129
NBD7904T-P
NBD7908T-PL
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
00000130
NBD8004T-QT
NBD8004T-PT
xm icon
لینک دانلود مستقیم آپدیت DVR XM
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان