×
خرید
تومان2000000

آموزش تغییر لگوی دستگاه های HVR

آموزش تصویری تغییر لگو HVR در این آموزش به شما خواهم آموخت که چگونه لگوی اولیه دستگاه و لوگوی کانال را تغییردهید، […]

خرید
تومان155000 تومان135000

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه خدماات به […]

خرید
تومان950000 تومان850000

آموزش ریست پسورد دستگاه های AVTECH

آموزش ریست پسورد دستگاه های AVTECH فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه خدماات […]

خرید
تومان75000 تومان60000

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ مشابه xm

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ مشابه xm فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه […]

خرید
تومان600000 تومان500000

آموزش ریست پسورد دستگاه های HVR

آموزش ریست پسورد دستگاه های HVR که نرم افزار انتقال تصویر آنها  P6SPRO است فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از […]

خرید
تومان250000

آموزش ریست پسورد دستگاه NVR Hero

آموزش ریست پسورد دستگاه  NVR Hero فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه خدماات […]

خرید
تومان85000 تومان75000

آموزش ریست پسورد دستگاه های HANGBANG

آموزش ریست پسورد دستگاه های HANGBANG فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه خدماات […]

خرید
تومان65000 تومان45000

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ قدیمی 4

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ قدیمی 4 فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه […]

خرید
تومان85000 تومان75000

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ قدیمی

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ قدیمی فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه خدماات […]

خرید
تومان65000 تومان45000

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ قدیمی5

آموزش ریست پسورد دستگاه آنالوگ قدیمی 4 فراموشی رمز عبور توسط مشتری همواره یکی از مهمترین مشکلات همکاران دوربین مداربسته برای ارائه […]